Vi skräddarsyr kommunikationslösningar

Välkommen till Celab Communications

Lösningar för organisationer där kommunikationen är avgörande. Avgörande för verksamhetens framgång eller medarbetarnas säkerhet.

Four:C Announcer lanseras snart som molntjänst

Four:C Announcer är en tjänst utvecklad för att presentera kritisk information i vagnhallar, omklädningsrum och andra utrymmen på brandstationer, ambulansstationer och liknande.

Nya Celab Four:C Mobile släpps måndagen den 27:e maj

Version 7 har förutom stöd för flertalet nya funktioner och förbättringar också fått ett uppdaterat utseende.

Celab Communications AB tecknar avtal med Region Sörmland beträffande Rakelkommunikation.

Avtalet avser utbyte av Sörmlandstrafikens befintliga kommunikationssystem mot en Rakel-baserad lösning

Celab utrustar den kommunala larmcentralen i Vimmerby

Räddningstjänsten har valt att implementera lednings- och kommunikationsplattformen Celab Four:C Dispatch

Hyrradio

Professionell komradioutrustning för uthyrning

Four:C Family

Ledningsstöd för verksamhetskritiska tillämpningar.

Motorola WAVE™

Komradiosamtal över alla nätverk, på alla enheter (nästan).

Motorola Digitala Komradio

Högkvalitativa komradio enligt standarden ETSI DMR