Titan TAC specifikationer

Specification Sheet (english)

Specifikationsblad (PDF) om Titan Communications TAC - taktiska talgarnityrslösning

Datablad om lösningen Titan TAC bestående av PTT-kontrollenhet och hörselskyddande talgarnityr med aktiv medhörning.