Uppfyll SOLAS-direktiven med Motorola Mototrbo

Broschyr (english)

En broschyr om hur SOLAS-direktiv kan mötas med digitala komradio från Motorola Solutions.

En introduktion till brand- och ombordkommunikation inom SOLAS-reglementet och hur de kan uppfyllas.