Swissphone DE925 specifications

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för Swissphone DE925

Specifikationsblad om den digitala personsökaren Swissphone DE925.