Swissphone Hurricane Duo specifikationer

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (Engelsk PDF) för Swissphone Hurricane Duo.

Engelskt specifikationsblad om Pocasg-sökaren Swissphone Hurricane Duo.