Vertex Standard VX 231 specifications

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för Vertex Standard VX 231

Specifikationsblad om analoga komradio Vertex Standard VX 231.