Vertex Standard VX-920 specs EN

Produktspecifikation ()

Egenskaper och prestanda (PDF) för Vertex Standard VX-920

Engelskt specifikationsblad om serien Vertex Standard VX-920, bärbara komradio.