Kommunikation i bullriga miljöer

Blog Publicerad 2017-12-14

På arbetsplatser där medarbetarna utsätts för mer än 80 decibel i genomsnitt under arbetsdagen så krävs någon form av hörselskydd, men precis som på andra arbeten så krävs även där oftast kontinuerlig verbal kommunikation. Så hur kombinerar man de båda behoven?

Den optimala lösningen beror främst på två faktorer, avståndet mellan dem som skall samtala och bullernivån i den aktuella miljön. Arbetsuppgiftens natur, övrig utrustning, bekvämlighet och liknande förhållanden kan dock begränsa valmöjligheterna ytterligare.

Direkt kommunikation (IRL)

Det självklara valet kanske ett rent hörselskydd med medhörning. Medhörning innebär en funktion som eliminerar buller men som släpper igenom oskadliga ljudnivåer som mänskliga röster.

Det kan ske mekaniskt med hjälp av ett filter som ”silar” bort skadliga ljudnivåer och är inte helt sällsynt i mer exklusiva öronproppar. Röster kan dock kontamineras med missljud som ligger i det oskadliga registret, vilket kan medföra att det ändå kan bli svårt att höra samtal.

Bättre resultat kan åstadkommas på elektronisk väg med hjälp av en mikrofon på utsidan av hörselskyddet. Den eliminerar såväl ohälsosamma frekvenser som ljudnivåer men rengör också ljudet från missljud med hjälp av digital teknik för att återge enbart röster. Slutligen kan rösten också förstärkas för att ge en närmast perfekt hörbarhet.

Ända till relativt nyligen fanns hörselskydd med aktiv (elektronisk) medhörning endast som utanpåliggande kåpor eftersom tekniken kräver utrymme. Nuförtiden finns dock också ett antal varianter på öronproppar med elektronisk medhörning. Det innebär att det idag finns lösningar som passar oavsett beklädnad eller skyddsutrustning.

Vid extrema ljudnivåer får dessvärre även elektronisk medhörning problem, då den yttre mikrofonen bryter helt för att undvika skadliga ljud. I sådana miljöer krävs istället överförd kommunikation, även när man står öga mot öga med varandra.

Överförd kommunikation (komradio, telefoni, etc)

Många utanpåliggande hörselkåpor finns också med anslutningsmöjligheter till komradio, telefoner eller interkomsystem. Sådana kåpor är alltid utrustade med en så kallad bommikrofon som kan placeras precis framför munnen. Det ger goda kommunikationsmöjligheter i de allra flesta bullriga miljöer men de kan också få problem vid extremt buller, eftersom mikrofonen fortfarande är blottad.

För att komma till rätta med det har det under åren utvecklats mängder av olika mikrofonlösningar med varierande framgång. Bland annat finns det skallbensmikrofoner, strupmikrofoner och öronmikrofoner. Gemensamt för dessa är att de uppfattar vibrationerna som skapas när man talar istället för ljudvågorna. Det medför att omgivningsljud och buller praktiskt taget inte kan överföras. Utmaningen är att mikrofonerna kräver en perfekt placering på kroppen för att fungera tillfredsställande, en placering som ibland kan uppfattas som obekväm.

Undantaget är öronmikrofonen som plockar upp antingen ljudvågor eller vibrationer via örongången, i en enhet som inte är mycket större än en normal hörlur. De finns som godkända hörselskydd, med eller utan aktiv medhörning samt i både mono- eller stereoutförande. Kombinationen av en utrustning som täcker de flesta behov och fungerar till nästan alla ändamål gör öronmikrofonen till den kanske mest dynamiska lösningen för kommunikation i bullriga miljöer.

Mer att tänka på

Även överföringstekniken spelar roll, särskilt när det kommer till kommunikationsradio. Till skillnad från klassisk analog komradio så erbjuder de nya digitala teknikerna inbyggd bullerdämpning, vilket medför andra (lägre) krav på tillbehören. Kontakta en specialist för att få hjälp i just er miljö.

Vidare läsning