Så hjälpte vi Karlshamns Hamn att anpassa kommunikationen under en expansiv period.

Blog Publicerad 2019-01-31

Karlshamns hamn var i behov av ett modernt och tillförlitligt komradiosystem som kunde växa i takt med organisationen. Ett digital radiosystem från Motorola Solutions uppfyllde då deras krav och har idag överträffat förväntningarna.

Karlshamns hamn är den största och djupaste hamnen i sydöstra Sverige och tonnagemässigt en av de tio största i landet. Vid sidan av huvudsegmenten skog, petroleumprodukter och enhetsgods har de också en omfattande terminalverksamhet med stuvning av fordonsdetaljer i container. Hamnen har en expansiv period bakom sig. På mindre än två år har antalet anställda ökat från cirka 100 till drygt 240 och det har ställt en hel del nya krav. Inte minst på den interna kommunikationen.

Fram till 2015 kommunicerade medarbetarna i ett analogt system som inte alltid erbjöd den bästa ljudkvaliteten och ofta hade problem med störningar, särskilt vid dåligt väder. Då fanns dessutom bara två kanaler att tillgå, så när verksamheten och antalet medarbetare, snabbt började växa insåg ledningen att det inte gick att vänta länge. De vände sig då till oss på Celab Communications AB för att få fram en passande lösning.

Efter flera expansioner så har Karlshamns Hamn idag en digital komradio-lösning som de kommer kunna leva med under överskådlig tid. Läs hela historien om vägen dit...