Celab Communications Danmark A/S och Sieb Teknik APS går samman.

Pressmeddelande Publicerad 2022-05-12

Nytt intressant samarbete höjer kompetensnivån inom kritisk kommunikation i Danmark.

Gemensamt skapar de båda bolagen Danmarks skarpaste aktör inom kritisk kommunikation och medarbetarsäkerhet för både offentlig och privat sektor. Båda företagen har länge haft ett utpräglat fokus i branschen men har haft olika specialiseringar och upplevt framgångar inom olika nischer.

En historia och utveckling som kommer gynna företagets nu gemensamma kunder och marknaden i stort tack vare de synergier som sammanslagningen ger. Den nya konstellationen kommer att drivas under det redan etablerade varumärket Sieb Teknik och kommer att erbjuda mer resurser, fler medarbetare och breddad kompetens. Tack vare fullserviceanläggningar i Köpenhamn, Esbjerg och Århus åstadkoms samtidigt en mycket god geografisk täckning i hela landet.

- Tillsammans skapar vi förutsättningar för att ännu bättre tillgodose behovet av avancerade tekniska lösningar för kritisk kommunikation på den Danska marknaden, säger Mats Sernvik, VD på CelabCommunications AB.

- Våra två företag kompletterar varandra väldigt väl och sammanslagningen kommer garanterat ge en ökad servicenivå och närvaro för alla intressenter i Danmark, tillägger Niels Josaisen, VD ochdelägare av Sieb Teknik APS.

Bolaget ägs framåt till hälften av Celab Communications AB och grundarna av Sieb Teknik APS ochkommer operativt att ledas av Niels Josiasen som VD.

Länkar

Ladda hem