MCPTT

Mission-Critical Push-to-talk

MCPTT är en standard för verksamhetskritisk PTT-kommunikation som definieras och fastställs av organisationen 3GPP (3rd generation partnership project) - samma institution som också specificerar teknologierna 4G/LTE och 5G.

MCPTT tillkom första gången 2016 och uppdateras kontinuerligt sedan dess. Mer information om standarden finns på 3gpp.org.