Noise Canceling

En funktion hos monofoner (främst) som eliminerar omgivningsljud och oljud genom att "filtrera" inkommande ljud.

Är i praktiken en särskild mikrofon som är speciellt framtagen för att avlägsna lågfrekventa ljud som t.ex. vibrationer från maskiner.