SDR

Software Defined Radio

Radioutrustning där mjukvaran helt styr egenskaper, funktion och prestanda. Hårdvaran i SDR-utrustning är väldigt dynamisk och kan användas i ett brett spektrum av frekvenser, mellan låga MHz till flera GHz. Det aktuella "arbetsområdet" sätts sedan i programvaran vilket ger flexibla, kostnadseffektiva och framtidssäkrade lösningar.