Tidslucka

Kommunikationskanal som skapas genom att dela upp en fysisk radiokanal i tiden.

Genom att trafiken på den fysiska radiokanalen delas upp kan flera samtal pågå samtidigt på samma fysiska kanal. På detta sätt effektiviseras utnyttjandet av varje fysisk kanal och kapaciteten räknat i antal användare ökar eftersom fler kommunikationskanaler finns tillgängliga.

Tack vare indelningen i tid kan man också ringa "telefonsamtal", alltså tvåvägskommunikation. Det möjliggörs genom att utnyttja varannan tidslucka för sändning och mottagning.

Se även bilden till höger - TDMA > Fackbegrepp för att dela in kanaler i tidsluckor.