VOX - Röststyrning

Voice Operated Transmit - Funktion som öppnar kommunikationsvägen med rösten (utan att trycka på PTT-knappen). Användaren har på så vis båda händer fria.

Fungerar endast tillsammans med särskilda audiotillbehör.