Arbeta hos oss

Vill du jobba i teknikintensiv bransch där dina insatser gör våra kunders arbete säkrare och effektivare?

Celab som företag

Celab är ett privatägt aktiebolag som sedan starten 1978 verkat inom verksamhetskritisk kommunikation. Det vill säga kommunikationslösningar för organisationer där sambandet är avgörande för verksamhetens framgång eller medarbetarnas säkerhet.

Under åren har vi etablerat oss som en erkänd leverantör av kommunikationsutrustning. Det har givit oss förtroendet att representera några av marknadens mest välkända varumärken och låter oss arbeta med den absolut senaste och bästa teknologin.

Vi har sedan länge en uttalad målsättning om långsiktig organisk tillväxt snarare än kortsiktigt vinst. Ett ställningstagande som varit mycket gynnsamt och som satt oss i god position att möta de utmaningar vi ställs inför, både idag och imorgon. Det visade sig senast i vår långsiktiga satsning i Danmark, där vi har målsättningen att uppnå samma status som på ”hemmaplan”.

Idag är vi över femtio högst kompetenta medarbetare placerade på huvudkontoret i Kungälv, filialen i Stockholm eller på dotterbolaget i Köpenhamn.

Celab som arbetsplats

Vi förväntar oss och tror att alla medarbetare har kapaciteten och viljan att utveckla vår verksamhet. Att varje individs unika bakgrund och egenskaper kan bidra med nya perspektiv och insikter om hur vi skall driva organisationen framåt.

Oavsett roll så erbjuds du ett utmanande arbete med stort eget ansvar och självständighet där du har inflytande på utvecklingen av din tjänst. Självklart har du samtidigt stöttning från engagerade och erfarna arbetskamrater såväl som ledningen.

Vår företagskultur präglas av en kamratlig atmosfär och hög grad av yrkesstolthet, som tydliggörs av medarbetarnas genomgående vilja att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar.

Vi följer Unionen kollektivavtal och bland förmånerna finns bland annat friskvårdsbidrag, individuell tjänstepension och företagshälsovård. Beroende på tjänst kan också företagstelefon och tjänstebil erbjudas.

Just nu söker vi

Kungälv

Platshållare tekniker

Tekniker

Som en del av företagets teknikteam kommer du arbeta med system, produkter och applikation baserade på teknologier som Tetra (RAKEL), DMR (MotoTRBO), LTE och olika analoga radiosystem.

Platshållare systemutvecklare

Systemutvecklare

Nyutveckling och underhåll av befintliga system och produkter.

Stockholm

Platshållare Sälj

Säljare

Till vårt kontor i Fruängen söker vi 1-2 personer som gillar försäljning och att skapa och utveckla långsiktiga affärsrelationer. Kan du kombinera dessa egenskaper med en god teknisk förståelse och ett strukturerat arbetssätt så har du en god chans att bidra till vår fortsatta framgång.

Platshållare systemutvecklare

Tekniker

Som en del av företagets teknikteam kommer du arbeta med system, produkter och applikation baserade på teknologier som Tetra (RAKEL), DMR (MotoTRBO), LTE och olika analoga radiosystem.

Möt våra team

Sälj- och marknad

Samarbete och prestigelöshet står i fokus då vi utnyttjar våra olika erfarenheter, specialiteter och personligheter för att komplettera varandra på ett sätt som landar fler affärer. Samtidigt uppnås målsättningarna genom att stötta och utveckla varje individ på ett personligt plan.

Våra kunder finns inom både offentlig och privat sektor vilket bidrar till projekt av varierande karaktär och omfattning. Från enkel och snabb produktförsäljning till komplexa och omfattande systemlösningar.

Tonvikten ligger på kvalitet, kunskap och relationsbyggande snarare än pris. En approach som ställer högre krav på säljarna men som också ger mer tillfredställelse vid avslut.

Utveckling

Vår utvecklingsavdelning är en tajt sammansvetsad grupp där alla är delaktiga genom hela utvecklingsprocessen, från design till leverans. Med modern arbetsmetodik utvecklar vi såväl skräddarsydda lösningar som ett antal standardprodukter. Vi utvecklar exempelvis kartbaserade ledningssystem med real-tidsövervakning, ärendehanteringssystem och operatörsplattformar som integrerar flera olika kommunikationsvägar i samma gränssnitt.

Mycket av utvecklingen sker i nära samarbete med kunden och ni får snabbt se konkreta resultat av er kod, något som genomgående upplevs som positivt bland våra utvecklare.

platshallare-saljavdelningen
platshallare-utvecklingsavdelningen

Teknik- och service

Sedan länge hjärtat i verksamheten eftersom det är här våra lösningar faktiskt planeras, utformas och implementeras. Efter genomförd intern grundutbildning erhåller våra servicetekniker olika specialinriktningar beroende på aktuellt behov och förväntad teknikutveckling. Sammantaget finns det inte många problem de inte kan lösa sinsemellan.

Även här jobbar många nära kunderna, exempelvis vid installation, driftsättning och utbildning av framtida användare. Vi mer komplexa projekt är man som tekniker också en fundamental del av offertarbetet i nära samarbete med säljarna.

Som en fristående del av serviceavdelningen så har vi också personal som installerar och underhåller olika system i kollektivtrafikens fordon i Stockholm.

Logistik

Här hanteras alla transporter och leveranser från leverantörer, plockning och packning av order till kunder samt interna transporter. Här mottas och registreras också merparten av serviceärendena för vidarebefordran till serviceavdelningen.

Vår lagerpersonal förbereder också en del produkter för förädling på serviceavdelningen och viss mån genomför det också enklare tekniska åtgärder själva.