RAKEL

Vi är Sveriges ledande leverantör RAKEL-utrustning från Motorola Solutions. Med ett brett utbud av Rakelmobiler och egen utveckling av system för ärendehantering, insatsledning, portöppning, etc så kan vi erbjuda lösningar för alla ändamål.

DIGITAL KOMRADIO

Våra digitala radio är baserade på den internationella standarden DMR, Digital Mobile Radio. Det innebär också att nästan alla våra modeller kan användas även analogt. Vi företräder Motorola, som samlat sina DMR-radio under varumärket MOTOTRBO™.

TETRA

Vår kanske främsta styrka är förmågan att leverera skräddarsydda system baserade på TETRA. Faktum är att vi är Sveriges ledande leverantör av TETRA-system till den privata sektorn. Våra lösningar hanterar idag för kommunikationen hos bland andra Preem Raffinaderi i Lysekil, SL och landets kärnkraftverk.

TELEFONI OCH PTT-OVER-CELLULAR

Vårt utbud inom telefoni omfattar nischade mobiltelefoner för yrkesbruk, olika lösningar för PTT-over-cellular (PoC) samt inomhustäckning för mobilnät.

INOMHUSTÄCKNING OCH RÄCKVIDDS-FÖRSTÄRKNING

Saknar ni, eller har dålig täckning där ni arbetar?

ANALOG KOMRADIO

Vi har i 35 år nästan uteslutande arbetat med kommunikationsradio. 25 av dessa har vi representerat den globala ledaren på komradio, Motorola Solutions, som i sin tur levererat marknadsledande radiokommunikation i drygt 80 år.

DATA / IT

Vi har levererat konventionella IT-lösningar sedan början av 2000-talet men har på senare år stadigt ökat vårt utbud av moln- och hostingtjänster och kan idag erbjuda lösningar som passar de flesta behov. Dessutom erbjuder vi utveckling av skräddarsydda affärssystem.

INTERCOM

Intercom-system designade för högkvalitativ tvåvägskommunikation. Utvecklade för att öka säkerheten i högljudda miljöer genom att minimera brus och maximera hörbarhet.

PERSONSÖKARE

Personsökare är ett perfekt redskap när tvåvägskommunikation inte är nödvändigt men driftsäkerhet och pålitlighet fortfarande är väsentligt.