RAKEL

Vi är Sveriges ledande leverantör RAKEL-utrustning från Motorola Solutions. Med ett brett utbud av Rakelmobiler och egen utveckling av system för ärendehantering, insatsledning, portöppning, etc så kan vi erbjuda lösningar för alla ändamål.

Motorola Solutions är världens ledande tillverkare av utrustning baserad på TETRA, som är tekniken som används i vårt nationella komradiosystem. Med flera miljoner mobilstationer i aktivt bruk i fler än 100 länder har de levererat mer än dubbelt så många som närmaste konkurrent.

Våra Rakelradio finns i allehanda utföranden, med mängder av olika funktioner och egenskaper för varierande ändamål. Oavsett användningsområde så finns det alltid minst tre anledningar att välja en Rakelmobil från Motorola.

Användarvänlighet

När en uppgift kräver fullt fokus får tekniken inte vara ett hinder. Av denna anledning har gränssnittet i Motorolas mobilstationer medvetet gjorts så avskalat och intuitivt som möjligt. Det går dessutom att anpassa specifikt för de aktuella användarna.

Kvalitet

Inte ens den mest funktionsrika utrustning gör någon nytta när den inte fungerar. Detta är något Motorola Solutions har tagit fasta på och skapat ett rigoröst kvalitetstest som de kallar ALT™. Testerna påbörjas redan på prototypstadiet och fortsätter som kontinuerliga stickprov under hela produktens livslängd.

Samtliga Rakelradio som lämnar Motorola uppfyller eller överträffar också samtliga kategorier i Amerikanska Försvarets kvalitetsstandard MIL-STD.

Pålitlighet

Den gör heller ingen nytta om den inte har kontakt med någon. Just därför lägger Motorola mycket energi på att utveckla radioprestandan i sina produkter. D.v.s. att förbättra mottagnings- och sändaregenskaperna, för att radion alltid skall bibehålla samband.

Dessa tre faktorer garanterar att ni erhåller en utrustning som GÖR det ni vill, NÄR ni vill, DÄR ni vill.

Ladda hem

Länkar

Introduktion till RAKEL

RAKEL är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det är speciellt framtaget för myndigheter och organisationer av särskild betydelse för samhällets krisledning. Över 600 organisationer inom allmän ordning, säkerhet och hälsa använder systemet dagligen.

Ursprungligen var radionätet avsett enbart för blåljusmyndigheter men har successivt öppnats upp för fler användarkategorier. Nedanstående tabell visar några exempel på typer av organisationer som kan använda eller idag använder systemet.

Blåljusmyndigheter

Polismyndigheten
Akutsjukvård
Räddningstjänst
Kusbevakningen

Krisberedskap

Kommuner
Kommunala bolag
Lokaltrafik
Energibolag
Länsstyrelsen
m.fl.

Andra exempel

Kriminalvården
Tullverket
Försvarsmakten

Varför välja en Rakelbaserad kommunikationslösning?

 

Täckningen

Nätet är uppbyggt för att ge bra mottagning över hela landet. Idag innebär det att systemet täcker 95% av landets yta och 99,84% av befolkningen.

Dessutom kan täckningen förstärkas vid behov. Det kan göras både tillfälligt via så kallade gateway/repeaters eller mer långsiktigt med fasta repeaters.

På MSBs hemsida kan ni läsa mer om täckningen i RAKEL och granska aktuella täckningskartor.

 

Pålitligheten

Systemet är skapat för att fungera även när andra kommunikationsvägar går ner. I princip hela infrastrukturen är utrustade med batteribackup och/eller dieselgeneratorer som håller systemet igång även när elnätet är utslaget.

Eftersom systemet har en sluten användarkrets och en egen infrastruktur så bibehålls kommunikationen i större utsträckning, till skillnad från telefonnäten som ofta blir överbelastade när många ringer samtidigt.

De enheter som används i systemet är också specialutvecklade för att användas "professionellt" och är betydligt mer robusta än konsumentprodukter.

 

Funktionaliteten

Rakelsystemet är baserat på den digitala komradiostandarden TETRA, vilket medför ett flertal unika fördelar. MSB listar ytterligare fördelar på sin site.

Fördelar gentemot telefoni

Uppkopplingstid

I komradiovärlden behöver man normalt varken slå in några nummer eller vänta på att mottagaren skall svara. Det är bara att trycka och prata och alla tänkta mottagare hör dig omedelbart.

Gruppsamtal

I TETRA använder man sig av så kallade talgrupper. En talgrupp kan bestå av 2 till flera tusen användare, anpassade efter ändamål. När sändningsknappen trycks in kommunicerar man med alla dessa samtidigt.

Direktläge

Med Rakelmobilerna kan man kommunicera direkt mellan enheterna utan involvering av nätet.

Fördelar gentemot analoga radiosystem

Säkerhet

Alla mobilstationer har dedikerade larmknappar och många har också automatiska larmfunktioner.

Individsamtal

Även om man normalt använder sig av gruppkommunikation så går det alldeles utmärkt att ringa invidsamtal från en Rakelradio. Både i "komradioläge" eller som vanligt telefonsamtal.

Textmeddelanden

I systemet finns en direkt motsvarighet till SMS.

Datatjänster

I systemet kan man exempelvis skicka positioneringsdata och mätdata eller använda det för styra extern utrustning trådlöst.

 

Samverkan

Tack vare talgrupperna kan man skapa interorganisatoriska kommunikationsvägar. Det görs genom att skapa talgrupper innehållande representater från olika organisationer. Det finns exempelvis insatstalgrupper i landet, där användare från räddningstjänst, polis och ambulans ingår.

Mer information om Samband och Samverkan kan hittas hos Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap.

 

Illustration av samverkanstalgrupp

Illustration av samverkanstalgrupp