Vi skräddarsyr kommunikationslösningar

Välkommen till Celab Communications

Lösningar för organisationer där kommunikationen är avgörande. Avgörande för verksamhetens framgång eller medarbetarnas säkerhet.

Häng med i vad som händer hos oss!

Följ oss i våra kanaler.

Vad gömmer sig egentligen bakom begrepp som PoC och PTT-över-bredband?

Det korta svaret är att de alla syftar på lösningar för att tillhandahålla gruppsamtal mellan olika typer av enheter över befintliga uppkopplingar som 3G, 4G eller wifi. Det långa svaret är inte bara mer uttömmande utan också intressant för många organisationer.

Celab Communications AB förvärvar Teleteknik EC AB

Med förvärvet stärker Celab Communications AB kompetens- och servicenivån inom kärnverksamheten och ökar ytterligare närvaron i Stockholmsområdet.

Hyrradio

Professionell komradioutrustning för uthyrning

Four:C Family

Ledningsstöd för verksamhetskritiska tillämpningar.

Motorola WAVE™

Komradiosamtal över alla nätverk, på alla enheter (nästan).

Motorola Digitala Komradio

Högkvalitativa komradio enligt standarden ETSI DMR