IP-kapsling

Ingress Protection - Tvåsiffrig "Kod" som påvisar hur tätad en elektronisk enhet är. Första siffran rör partiklar och andra vätska (högre = tätare)

Xx Partiklar

xX Vätska

0x Inget särskilt skydd.

x0 Inget särskilt skydd.

1x Skydd mot partiklar större än 50 mm.

x1 Skyddad mot lodrätt fallande droppar.

2x Skyddad mot partiklar större än 12 mm.

x2 Skyddad mot spray. 15° vinkel från lodrätt.

3x Skyddad mot partiklar större än 2,5 mm.

x3 Skyddad mot spray. 60° vinkel från lodrätt.

4x Skyddad mot partiklar större än 1 mm.

x4 Skyddad mot spray från alla riktningar.

5x Begränsat skydd mot damm.

x5 Skyddad mot strålar från alla riktningar.

6x Helt skyddad mot damm.

x6 Skyddad mot tillfällig dränkning.

7x *saknas

x7 Skyddad mot tillfällig dränkning under tryck. <1m.

8x *saknas

x8 Skyddad mot förlängd dränkning under tryck. >1 m.