Brand och Räddning 2019

På Gränsö Slott utanför Västervik 8-9 maj.