PoC, LTE-radio, PTT-over-cellular eller PTT-över-bredband. Vad gömmer sig egentligen bakom begreppen?

Blog Publicerad 2020-04-14

Det korta svaret är att de alla syftar på lösningar för att tillhandahålla gruppsamtal mellan olika typer av enheter över befintliga uppkopplingar som 3G, 4G eller wifi. Det långa svaret är inte bara mer uttömmande utan också intressant för många organisationer.

Kommunikationsradio upplevs av vissa lite förlegat. Om man ser till den funktion som komradion representerar, nämligen omedelbar gruppkommunikation, så blir bilden snabbt en annan. PTT-over-broadband, PoC, etc är alla lösningar som idag är på stark frammarsch. Eftersom dessa mer eller mindre virtualiserar den fysiska komradion, då blir det istället lätt att påstå att ”kommunikationsradio” kommer vara lika aktuell imorgon som förra århundradet.

För att förenkla kommer vi fortsättningsvis att använda begreppet PTT-över-bredband då den benämningen också bäst beskriver tekniken.

Push-To-Talk-over-broadband

Genom att koppla samman mobiltelefoner, surfplattor, datorer eller till och med komradio via en server så erhålls möjligheten att samverka mellan dem, oberoende av geografisk plats. En sådan server kan vara placerad antingen som en tjänst i molnet eller lokalt hos organisationen beroende på vald lösning.

Talgruppskommunikation

Genom att dela in användarna i talgrupper kan en, tio, hundra eller tusentals mottagare tilltalas samtidigt, utan ”uppringningstid”. En talgrupp består av två eller fler användare som har ett ömsesidigt kommunikationsbehov, där enskilda användare kan ingå i flera talgrupper. Såväl användare som talgrupper kan inom vissa system dessutom prioriteras för att garantera att viktig information når fram utan dröjsmål.

Uppkoppling

PTT-över-bredband utnyttjar redan tillgängliga uppkopplingar för att koppla samman användarna. Exempelvis mobiltelefonen kan använda publika nät, surfplattan kan utnyttja wifi, datorn kan anslutas med nätverkskabel eller komradion via egen infrastruktur. Många enheter kan också utnyttja flera anslutningar parallellt för att garantera tillgänglighet och vissa lösningar har även dedikerade användarenheter. Sammantaget så är räckvidden hos PTT-över-bredband i det närmsta total eller åtminstone global.

Flexibilitet

Eftersom lösningarna oftast erbjuder stöd för flertalet olika plattformar så kan användarna nyttja den enhet som passar bäst i deras roll, situation eller miljö.

Val av system

Det finns mängder med leverantörer av PTT-över-bredband. Dessa är av väldigt varierande storlek, från olika länder och med olika inriktningar. Vid val av leverantör och system bör därför några saker tas särskild hänsyn till. Framförallt om det gäller en molntjänst.

Säkerhet

Hur är kommunikationen säkrad? Var är servrarna placerade?

Tillgänglighet

Hur ser tillgängligheten ut? På vilka operativsystem finns lösningen? Vilka uppkopplingar kan användas/krävs? Hur sköts administrationen av era talgrupper?

Leverantören

Vad är deras historik? Hur ser deras situation ut? Har de någon integritetspolicy? Hur ser avtalet ut?

Övrigt

Finns det stöd för personlarm? Hur fungerar positioneringen? Hur ser operatörsplattformen ut? Kan systemet integreras med något annat?

Avslutning

Även om PTT-över-bredband sannolikt är morgondagens gruppkommunikationslösning så har den enskilda komradion fortfarande en tydlig roll vid sidan av våra smartphones.