Celab Communications AB får förnyat förtroende av Trafikförvaltningen vid Region Stockholm

Pressmeddelande Publicerad 2020-01-30

Det nya ramavtalet innebär att Storstockholms Lokaltrafik (SL) och dess underleverantörer även fortsättningsvis kommer att kommunicera i bärbara radioterminaler från Motorola Solutions.

Ramavtalet som undertecknats i januari omfattar underhåll, komplettering och ersättning av SL:s befintliga bestånd av bärbara Tetra-terminaler och tillbehör. Utöver hårdvaran omfattas också tillhörande tjänster som programmering, installation och projektledning.

Utrustningen kommer att användas av personal som idag kommunicerar i SL:s Tetra-system. Eftersom Celab Communications AB också innehaft det tidigare kontraktet medför det en minimal påverkan i den löpande verksamheten för medarbetare inom underhåll och trygghetstjänster och inom SL:s upphandlade tjänster av trafik (tunnelbanor, lokalbanor, spårvagnar och bussar samt sjötrafik), underhåll och trygghetstjänster.

Det mångåriga kontraktet är utfallet av en grundlig upphandlingsprocess där Celab Communications AB:s anbud slutligen stod som tydlig vinnare genom att erbjuda bäst balans mellan kvalitet och pris.

Ladda hem