Celab Communications AB utrustar den kommunala larmcentralen i Vimmerby.

Pressmeddelande Publicerad 2019-04-09

Räddningstjänsten har valt att implementera lednings- och kommunikationsplattformen Celab Four:C Dispatch.

Ledningscentralen kommer att stötta inre ledning för insatserna inom räddningstjänstens verkningsområde. Från centralen kommer de att kontinuerligt kunna samverka med och leda den operativa personalen på 5 brandstationer.

Via Four:C Dispatch kan operatörerna enkelt och intuitivt kommunicera i RAKEL men också genomföra utalarmering av stationer och/eller hantera ärenden för enskilda resurser. Systemet är uppkopplat mot sju monitorer där informationen kan presenteras dynamiskt beroende på operatörens önskemål. Information som olika typer av kartor med realtidspositionering, kontaktlistor, samtalslistor, anropsköer, ärenden, etc.

Leveransen innebär också att Räddningstjänsten Vimmerby ansluts till Four:C Forum, det community som kontinuerligt bidrar till plattformens vidareutveckling både tekniskt och praktiskt genom bland annat återkommande erfarenhetsutbyten och funktionsdiskussioner.