Om Celab Four:C Mobile

Statusrapportering

Systemet levereras med totalt 16 programmerbara statusknappar, varav bottenradens 7 knappar alltid är synliga. Status 8-13 finns på huvudmenyn och de två sista på Ärendeinfo-skärmen. Samtliga status kan programmeras att skickas till två separata destinationer, exempelvis till SOS och egen ledningscentral och kan sändas både till ISSI och MSISDN.

Vissa statusknappar kan också generera automatiska förfaranden. Knappen "Framme" kan exempelvis avsluta rutten i navigatorn och initiera ett talgruppsbyte på upp till 5 knutna radio¹, exempelvis till bärbara radio i brandbilen.

four.c-mobile-v5-huvudmeny

Kommunikationshantering

FOUR.C är i praktiken ett gränssnitt som placerats "ovanpå" en standardnavigator. Det innebär att man via menyerna i FOUR.C enkelt kan styra och justera både navigatorn och den anslutna radion. Från menyn kan man ställa in exempelvis radioläge (DMO, Gateway och Repeater). Övergång till Gateway kan dessutom autogenerera byte till DMO på knutna radio ¹. Från huvudmenyn kan man också komma åt kortnummer och talgruppslistor i mappstruktur eller läsa och skriva SDS via den virtuella meddelandecentralen.

Via FOUR.C kan också exempelvis dag/natt läge ställas in på navigatorn och pågående rutt rensas.

four.c-mobile-v5-arendeinfo

Ärendehantering

Inkommande ärenden sparas i systemet och aktiverar ärendeinformationsskärmen och en tydlig signal ljuder ur systemet.

När knappen för kvittering trycks in skickas en statusuppdatering till lednings-/larmcentralen och beroende på vilken typ av information som det aktuella larmet innehåller kan ett flertal ytterligare saker inträffa ².

  1. Om det inkommande ärendet innehåller en positionsangivelse kan navigationsläget aktiveras via knappen Navigera.
  2. Om det inkommande ärendet innehåller talgrupper dyker dessa upp i knapplistan till höger i fönstret (Vgöt Blå-4 & Vgöt RAPS-7 på bilden). För att dessa skall kunna användas krävs dock att den anslutna radion innehåller dessa talgrupper, detta bekräftas med en talgruppsknappen slår om till grönt eller rött.
  3. Om det inkommande ärendet innehåller knutna resurser kan dessa anropas via knappen "Anropa resurs" i huvudmenyn.

De tre senast inkommande ärendena är tillgängliga via "Ärendeinfo"-knapparna på huvudmenyn. Ärenden kan också vidarebefordras till en annan FOUR.C och/eller Rakelterminal ¹. De kan också sättas till att alltid vidarebefordras automatiskt till någon av de knutna terminalerna ¹.

Andra funktioner

Fjärrstyrning

Upp till 256 knappar (16 grupper x 16 knappar) kan dedikeras för fjärrstyrning av portar, belysning eller kanske bastu. Samtliga knappar är konfigurerbar med namn, destination och geografisk funktionsräckvidd (GeoFencing). För att förhindra att portar öppnas på fel plats.

Skicka position

Från huvudmenyn kan man också välja att skicka sin position till annan FOUR.C för enklare navigering av stödresurser till skadeplatsen.

Egna ikoner/brytpunkter

Det finns möjlighet att göra egna ikoner från start. Eller så kan de beställas från oss till extra kostnad. Det kan vara exempelvis brandposter, points of interest eller återvändsgränder.

Smidiga uppdateringar

Genom att ladda ett minneskort med uppdaterad programvara kan enheten sedan uppdateras fristående från dator via SD-kortsläsaren. Vissa konfigurationer kan t.o.m. göras trådlöst via RAKEL.

USB-ingång

Systemet låter er enkelt logga all aktivitet på ett USB-minne.

Backkamera

Systemet har stöd för inkoppling av backkamera. Detta kan även ske på en andra display.


¹ Kräver TETRA/RAKEL-terminal med funktionen CallOut och/eller SDS-remote aktiverad.

² FOUR.C Mobile är optimerad för så kallade sammansatta larmmeddelanden, SOS Alarm ABs standard för utalarmering via RAKEL. Systemet har stöd för SOS-räddningsmall 10020 och 10024 samt SOS-vårdmall 10034. Larm av annan typ kan ge färre funktioner.

 

Ingår som standard
  • Virtuell statuspanel
  • Ärendehantering
  • Navigation
Optioner
  • Backkamera
  • Sekundär display

Ladda hem

Varianter

Vårt Artikelnummer Lev. Artikelnummer Benämning Benämning 2
04.H14051 Standard Actis 7 WiFi Navigator Sweden single country
08.P0100 HULT Celab Four:C Mobile Actis SW
08.P0105 HULT Celab Four:C Mobile Actis SW slav (Förare)
08.P0106 08.P0106 Celab Four:C Mobile Actis SW slav (Baksäte)
Visa priser

Frågor om Celab Four:C Mobile eller andra produkter?

Vänligen fyll i formuläret så kontaktar vi er så snart som möjligt
Vi värnar om din integritet. Läs mer om hur vi hanterar dina/era uppgifter.


Namn Vänligen ange ditt namn
Företag Invalid Input
E-post Vänligen kontrollera din e-postadress
Ort Invalid Input
Telefon Ange endast siffror i telefonnumret
Meddelande Vänligen ange ett meddelande
Invalid Input
Du måste godkänna att vi får spara din information innan du skickar.

Referenskunder

Smurfit Kappa Kraftliner

Effektivitet och maximal säkerhet var ledorden när Smurfit Kappa Piteå letade efter ett nytt kommunikationssystem. Lösningen visade sig finnas på oväntat nära håll.

Jämtkraft

När Jämtkraft hade problem med utomhustäckningen var RAKEL den självklara lösningen. För att lösa problemet med inomhustäckningen fick vi ta till helt andra åtgärder.

Västmanlands Länstrafik

En väl beprövad kombination av RAKEL och Celab Operator Platform (Numera Four:C Dispatch). ger effektivare kommunikation, en mindre stressande arbetsmiljö och framför allt förbättrad säkerhet.

Visa fler referenser