Ellevio

Upplever smidigare resursstyrning med hjälp av kommunikationsplattformen Celab Orchestra. Med sin specialanpassade version av plattformen kan nu Ellevios ledningscentral smidigare hantera all sin kommunikation, oavsett om det gäller telefoni, SMS eller Rakelsamtal.

Ellevio var tidigare känt som Fortum Distribution och en del av den finska energikoncernen Fortum. Men efter att blivit sålt upprättades det nya bolaget Ellevio som ägs av ett antal AP-fonder.

Ellevio äger tillsammans med E.ON Elnät Sverige och Vattenfall Eldistribution den största delen av de svenska regionnäten. Det svenska elnätet är idag cirka 54 500 mil långt vilket motsvarar 13,6 varv runt jorden. En ansenlig sträcka för operatörerna att övervaka och för montörerna att underhålla, reparera och rapportera ifrån när avbrott väl uppstår.

En avgörande faktor i Ellevios arbete är att kommunikationen fungerar, att samtal kan ringas, meddelande sändas och uppgifter delges - oavsett var i landet man befinner sig. För det krävs det ett operatörssystem som står pall mot allt vad Gudrun, Per, Dagmar, Sven och Ivar heter. Läs allt om hur det åstadkoms med hjälp av Celab Orchestra under Ladda hem.

Ladda hem