Karlshamns Hamn

Karlshamns hamn ville ha ett modernt, funktionellt och tillförlitligt komradiosystem som kunde växa i samma takt som organisationen. Motorola Mototrbo uppfyllde alla deras krav.

Karlshamns hamn är den största och djupaste hamnen i sydöstra Sverige och tonnagemässigt en av de tio största i landet. Hamnen har en expansiv period bakom sig. På mindre än två år har antalet anställda ökat från cirka 100 till drygt 240 och, det har ställt en hel del nya krav. Inte minst på den interna kommunikationen.

Valet föll på en Mototrbo-lösning från Motorola Solutions. Ett modernt, digitalt komradiosystem baserat på standarden DMR (Digital Mobile Radio) som erbjuder hög prestanda och driftsäkerhet samt ett brett utbud av funktionella applikationer.

En viktig fördel är att Mototrbo är enkelt att utöka. Man behöver inte ta höjd för eventuella kommande expansioner utan kan börja i liten skala och bygga ut systemet i takt med att behovet ökar. Det kom väl till pass just i det här fallet.

Läs vad som hände sedan under resurser till höger.

Ladda hem