Bombardier Transportation Trams

Dynamiskt lednings- & kommunikationssystem, tillika första TETRA-systemet i Turkiet.

Bombardier Transportation är en global aktör inom järnvägsindustrin med verksamhet i över 35 länder. Deras 31 500 anställda följer en stolt tradition, att leverera världsledande spårbundna transportlösningar. Från enskilt fordon till komplett infrastruktur.

Bombardier Transportation och dess systerbolag Bombardier Aerospace utgör tillsammans Bombardier som har sitt huvudkontor i Montreal, Kanada. 2008 uppnådde de en omsättning på ca. 140 miljarder kronor.

Källa: www.bombardier.com

Download

Utmaningen

Under 2003 inledde Bombardier Transportation, installationen av ett helt nytt spårvagnssystem i den Turkiska staden Eskisehir. Det nya systemet omfattade 18 spårvagnar, 26 hållplatser och 4 separata linjer. Detta krävde en pålitlig och flexibel kommunikationslösning som kunde säkerställa en hög servicenivå och optimera säkerheten för både kunder, personal och medtrafikanter. Möjligheten för förarna att kommunicera direkt med varandra, med servicepersonal och med kommunikationscentralen med en god ljudkvalitet var därför vitalt.

"Motorola Compact Tetra systemet erbjuder utmärkta kommunikationsmöjligheter från ledningscentral till chaufför och ökar därmed säkerheten och servicen hos transportsystemet." - Carl Björklund, Projektansvarig, Bombardier Transportations

Lösningen

En av huvudanledningarna att Bombardier Transportation valde Motorola Compact Tetra, var systemets förmåga att växa med kraven. För att kunna möta beräknade förändringar krävdes ett flexibelt och expanderbart kommunikationssystem.

Idag finns närmare 50 terminaler i drift i systemet och den siffran förväntas stiga i framtiden. Medan det ursprungliga systemet består av en site, är det fullt möjligt att öka antalet siter för att utöka kapaciteten.

Alla terminaler (Motorola MTM700) ombord på spårvagnarna kan anslutas till det lokala bussinformationssystemet. Denna funktion gör det möjligt för personalen att informera passagerarna om ankomster, avgångar, anslutningstrafik och förseningar.

För tillfället används systemet främst för verbal kommunikation, även tjänsten SDS används, TETRA:s svar på SMS. Systemet tillåter också användning av GPS-information, vilket gör det möjligt att lokalisera spårvagnar vid förseningar eller olyckor.

Larmknappen på de bärbara Motorola MTP700 tillåter markpersonalen att åsidosätta all annan trafik på kanalen i trängande situationer.

Funktionen gruppsamtal tillåter användarna att kommunicera med varandra i grupper och på så sätt uppnå en högre nivå av kommunikation.