ATEX

EU-direktiv som syftar till att minimera explosionsrisker på arbetsplatser genom korrekt hantering av explosiva substanser och potentiella antändningskällor. Direktivet har resulterat i klassificeringar av utrustning som styr i vilka typer av miljöer de får användas.

Namnet ATEX härstammar från den franska benämningen (Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles) på ett av de två direktiv som tillsammans skapar ATEX-direktivet. 

ATEX-direktivet

ATEX 95, Direktiv 94/9/EC : Gäller utrustning avsedd att användas i potentiellt explosiva miljöer.
ATEX 137, Direktiv 99/92/EC : Krav på åtgärder för att skydda arbetare utsatta för potentiellt explosiva miljöer.

Explosiva miljöer kan uppstå genom att lättantändlig gas, dimma, ånga eller damm. Om substansen blandas med luft i tillräcklig mängd räcker det med en gnista för att skapa en potentiellt dödlig explosion. Det vanligaste och mest effektiva metoden att minimera risken för explosioner är att minimera utsläpp av lättantändliga substanser.

Men, för att ytterligare minimera risken kan antändningskällan elimineras, vilket i praktiken innebär utnyttjande av "rätt" utrustning.