Motorola MTP3000 specifikationer

Specification Sheet (english)
Your file is being downloaded. Click here if the download doesn’t begin automatically.

Egenskaper och prestanda (PDF) för Motorola MTP3000-serien

Datablad om Motorola MTP3000-serien, bärbara TETRA-terminaler.