Nordsjællands Brandvæsen placerar order hos Celab Communications Danmark A/S.

Pressmeddelande Publicerad 2020-03-05

Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) väljer Celab Communications Danmark A/S för att byta ut sitt bestånd av SINE-kommunikationsradio.

NSBV var bland de första att införa SINE-baserad kommunikation redan 2009. Utrustningen har använts i stor utsträckning under åren och har nått slutet på sin livscykel. Samtidigt har både SINE och teknologin utvecklats under tiden och för att utnyttja SINE-nätet till fullo och säkerställa att nödkommunikation fungerar när det verkligen behövs så var det nödvändigt att köpa nya SINE-radio, säger Claus Larsen, Operativ Chef hos NSBV.

Samtidigt har kommunikationsplanen förenklats vilket gör att den dagliga kommunikationen idag är mycket effektivare än tidigare. Till följd av detta har det också blivit möjligt att minska antalet terminaler.

Under projektet har stor vikt legat på att alla faser utvecklats som förväntat samt att alla delmoment fungerat och följt tidplanen. Det har ställt höga krav på våra medarbetare både i och utanför projektgruppen såväl som på våra leverantör som genomfört leveransen till vår belåtenhet, avslutar Claus Larsen.

Nordsjællands Brandvæsen är en gemensam kommunal beredskap enligt §60 i Styrelseloven (administrativ lag) för Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg kommuner. Brandväsendets utryckningsområde täcker 287 km² och omfattar över 140 000 medborgare.

Celab Communications är Motorola Solutions ledande systempartner i Skandinavien och har utöver Motorolas produkter också ett brett utbud av egna applikationer och systemlösningar specifikt inriktade mot public safety sektorn.

Länkar

Ladda hem