StorStockholms Lokaltrafik

Ledningssystemet Busskom - Sveriges största privata TETRA-lösning.

Storstockholms lokaltrafik, SL, har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i Stockholms län. Varje dag reser ungefär 700 000 personer med något av SL:s fordon. I dag är organisationen relativt liten, ca 500 anställda, men de måste övervaka och kontrollera en arbetsstyrka på över 10 000 personer som lyder under ett antal underleverantörer. SL ansvarar även för utvecklingen av lokaltrafiken och servicen samt att leverantörerna sköter sina åtagande.

Källa: www.sl.se

Ladda hem

Utmaningen

Stockholms Lokaltrafik insåg för några år sedan att möjligheterna att på ett effektivt sätt styra och övervaka 10000 medarbetare och 2300 bussar hade blivit alldeles för små med de dåvarande 3 analoga systemen.

SL ville skapa ett sammanhängande och dynamiskt ledningssystem, som med stöd för GPS och PMR (Professional Mobile Radio) i real-tid kunde öka deras operativa kontroll över den avancerade fordonsparken och mängden användare. Systemet skulle dessutom kunna ge uppdaterad information till kunderna genom internet och direkt till passagerare via skärmar ombord på bussarna.

"En stor utmaning var att utveckla och integrera flera applikationer som mötte de speciella krav som vårt planerade system omfattade..."

...Trots att vi stod inför en mängd problem i början har vi byggt ett system som omfattar komplexa tekniska komponenter samt fungerar väldigt väl." - Tomas Sjöblom, Teknisk projektledare, SL

Lösningen

Efter en offentlig upphandling och ordentligt övervägande föll valet slutligen på ett TETRA-baserat system och terminaler från Motorola Solutions och Celab Communications AB.

Storstockholms Lokaltrafiks nya system "Busskom" är baserat på Motorolas världsledande TETRA infrastruktur, Dimetra IP. Som genom IP teknologi försäkrar hög prestanda, driftsäkerhet och pålitlighet även över stora ytor. Systemet omfattar totalt 33 basstationer som ger fullgod täckning över hela verksamhetsområdet. Vid SL:s övervakningscentral utnyttjas även Motorolas Dispatcher-lösningar för att kontrollera och hantera systemet och dess användare.

Varje fordon i flottan på närmare 2500 bussar har av Celab utrustats med mobila terminaler från Motorola Solutions. För att kunna uppnå den flexibilitet som SL krävde, genomfördes en fullständig integrering av terminalerna med en skräddarsydd kontrollpanel från tyska INIT. Installationen och integreringen av systemen projektleddes av Celab och är idag nyckeln till systemets flexibilitet och mångsidighet.

"CoPilot" som kontrollpanelen kallas är i själva verket en Windows-baserad fordonsdator som möjliggör en samordnad kontroll. Den gör det bl.a. möjligt för föraren att göra utrop och presentera information på skärmarna ombord. På övervakningscentralen finns idag också ett dynamiskt trafikinformationssystem som i realtid överför trafikinformation till "CoPilot".

Förutom fordonsterminalerna så använder SLs biljettkontrollanter, vakter, servicepersonal och stationspersonal även Motorola handburna terminaler. GPS-funktionen i dessa terminaler tillåter övervakningscentralen se var personalen befinner sig, vilket ytterligare effektiviserar delegeringen av uppgifter. Dessutom är terminalerna direkt kopplade till SL:s larmsystem, vilket utökar markpersonalens trygghet.

Efter att varit i bruk sedan 2003 säkerställer idag systemet fullgod kommunikation, service och kontroll. Idag hanterar systemet även Stockholms färjetrafik och arbete pågår för att utöka systemets omfattning även till pendeltågen och tunnelbanan.

Resultat

Celab har fortsatt en god relation med SL och har under åren kontinuerligt levererat kompletterande utrustning och ersättningsenheter. Senast (2014) fick de exempelvis uppdraget att leverera bärbara terminaler till tunnelbanans förare genom ett avtal med MTR Express som driver och underhåller SLs tunnelbanetrafik.

Man är också genom ett mångårigt avtal ansvariga för service och underhåll av informations- och kommunikationssystemen ombord på hela fordonsparken. Förutom ”vårt” BussKom omfattande talradio, dataöverföring och biljettsystem så ingick även BussPCn, som hanterar trafikantinformation, inre och yttre utrop samt information om tidtabeller.

I kontraktet ingick också att behandla teknikförändringar på grund av trafikupphandlingar. Det vill säga när de underleverantörer som kör trafiken byts ut. Beroende på utfall kan en sådan upphandling innebära att utrustning skall monteras ut, monteras in och/eller programmeras i hundratals bussar på kort. Vår första trafikupphandling E19 är ett bra exempel, som omfattade trafikområden söder och öster om staden. Förutom omprogrammering av 130 bussar under samma natt så hade 242 nya bussar förberetts för trafikstart under veckorna innan. Alla nya bussar skulle utrustas med BussPC, BussKom samt tillhörande kabeldragning. Och sedan dess har det genomförts flertalet lika utmanande trafikupphandlingar.