Kustbevakningen

RAKEL-terminaler för extrema förhållanden.

Kustbevakningen är en civil myndighet som tillhör Försvarsdepartementets verksamhetsområde. Organisationen har 26 kuststationer inklusive en flygkuststation. Stationerna sorterar under fyra regionala ledningar placerade i Härnösand, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Från de fyra ledningscentralerna styrs den operativa verksamheten och där är också vakthavande befäl i tjänst dygnet runt.

Källa: www.kbv.se

Ladda hem

Utmaningen

Kustbevakningen är en av de myndigheter som ställer störst krav på sin kommunikationsutrustning, då de ofta verkar under extrema förhållanden. De skall oavsett omständighet kunna bibehålla en effektiv kommunikation, både inom organisationen och med andra myndigheter. Detta kräver utrustning som är mer pålitlig och har högre kvalitet än normalt.

Lösningen

Under 2006 vann Celab sitt första kontrakt för leverans av radioterminaler till de Svenska myndigheternas nationella kommunikationssystem RAKEL, RAdioKommunikation för Effektiv Ledning. Valet att låta Celab vara huvudleverantör under första utbyggnadsetappen kom efter Räddningsverkets utvärdering och certifiering utav Motorolas TETRA-terminaler.

Idag tillgodoses Kustbevakningens högt ställda krav av den handburna TETRA-terminalen Motorola MTP850 samt den fordonsburna Motorola MTM800. Båda dessa terminaler erbjuder ett stort antal funktioner och prestanda som förbättrar säkerheten och utökar möjligheterna för användarna. De får tillgång till tal och datatjänster, individ- och gruppsamtal, telefonitjänster och nödanrop. Integrerade GPS-mottagare möjliggör positionsangivelse för effektivare insatser och ökad säkerhet vid nödlägen.

Trots omfattande funktionalitet är det främst Motorolas välkända kvalitet som gör terminalerna passande till Kustbevakningen. Saltvatten, kyla och hård användning kräver en driftsäkerhet utöver det normala.

Under 2008 beslutade Kustbevakningen även att förlänga Celabs kontrakt som huvudleverantör även under etapp tre och fyra.