Tassta T.Mugen

Web-baserat kommunikationsgränssnitt

Förenklat kommunikationsgränssnitt för att snabbt deltaga i kommunikationen.

About Tassta T.Mugen

T.Mugen är en PTT-klient som låter användare att omgående ansluta till TASSTA ptt-över-bredband systemet med hjälp av en webbrowser. Ett komplement till övriga delar i ekosystemet för sällananvändare.

Included
  • Gruppsamtal
  • Individsamtal
  • Meddelanden
  • Historik
Options
  • -

Questions about Tassta T.Mugen or other products?

Please fill out the form and we will contact you as soon as possible
We care about your privacy. Read more about how we manage your information.


Name Vänligen ange ditt namn
Company Invalid Input
E-mail Vänligen kontrollera din e-postadress
City Invalid Input
Telephone Ange endast siffror i telefonnumret
Message Vänligen ange ett meddelande
Invalid Input
You must approve that we may save your information before submitting your request.

Customer References