Motorola LEX L11 datasheet

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för Motorola LEX L11 verksamhetskritisk smartphone.

 Specifikationsblad om Motorola LEX L11, nästa generations smartphone för verksamhetskritiska tillämpningar.