Motorola TLKR T80 specsheet

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för Motorola TLKR T80 walkie-talkie

Specifikationsblad om Motorola TLKR T80, licensfri komradio för konsumentbruk.