Capacity Plus

Adderar trunking i ett MOTOTRBO™-system.

Trunking är ett sätt att låta flera individer effektivt dela på samma resurs. I radiovärlden innebär det att alla användare normalt ligger på en "väntkanal". När ett samtal initieras så tilldelas det samtalet en ledig kanal.

På detta sätt kan kapaciteten ytterligare mångdubblas i jämförelse med ett konventionellt kösystem.