DAS - Distribuerat Antennsystem

Distributed Antenna System

En uppsättning sammankopplade antenner eller läckande kablar utplacerade för att ge optimal täckning/räckvidd på specifik byggnad eller plats. Antennsystemet matas av exempelvis en off-air repeater eller fiber-förstärkare (fibre-DAS).