Industrial Noise Canceling - Bullerdämpning

Motorolas nya förbättrade bullerdämpningsteknik utnyttjar två mikrofoner för att ännu effektivare "filtrera" ut användarens röst. Se videon för demonstration.

En monofon utrustad med Motorola Industrial Noise Canceling (INC) har en ordinarie mikrofon riktad mot användaren samt en mikrofon riktad ifrån användaren, d.v.s. mot omgivningen. Ljudet som plockas upp från de båda mikrofonerna "jämförs" sedan och kraftigt förenklat kan man säga att det som skiljer dem åt är det som sedan sänds till mottagaren.