Selektiv signalering

Funktion för att adressera ett urval av alla komradio på samma fysiska kanal. Kan ske till både individ och grupp.

Selektiv signalering sker genom att överföringen är "kodad" och kan endast uppfattas av komradio programmerade med samma "kod".