TDMA - Tidsluckor

Time Division Multiple Access > Metod för att dela in fysisk radiokanal i tiden för att frigöra fler "kommunikationsvägar" på samma kanal.

Tack vare att trafiken på kanalen delas upp och hoppar mellan sin tilldelade tidslucka kan flera samtal pågå samtidigt på samma kanal.    På detta sätt effektiviseras utnyttjandet av varje fysisk kanal och kapaciteten räknat i antal användare ökar eftersom fler kommunikationskanaler finns tillgängliga.

Genom att tilldela specifika tidsluckor för olika ändamål kan tal- och dataöverföring pågå samtidigt i systemet. Tack vare TDMA kan man också använda systemet för att ringa telefonsamtal, alltså tvåvägskommunikation. Detta kallas för full duplex och möjliggörs genom att utnyttja varannan tidslucka för sändning och mottagning.