Trunking

Teknik som tillåter flera individer att på ett effektivt sätt dela på en resurs.

Genom denna definition kan man applicera trunking även på annat än radiokommunikation även om det kanske främst förekommer inom tele- och radioteknik.

Hur trunkeringen i praktiken fungerar kan variera lite mellan olika tillämpningar. Men, som exempel, I TETRA fungerar trunkingen så att all trafik inom nätet ligger på en så kallad kontrollkanal. När en individ sänder så tilldelas samtalet automatiskt en tillgänglig kommunikationskanal i systemet. Om/när någon svarar så fortsätter samtalet i den tilldelade kommunikationskanal. Om svar skulle dröja mer än ett fördefinierat antal sekunder hoppar samtliga inblandade tillbaka till kontrollkanalen och om/när samtalet fortsätter igen tilldelas det en ny tillgänglig kommunikationskanal.

Bilderna till höger visar en konventionellt och ett trunkerat system i form av klassiska kassaköer.