INOMHUSTÄCKNING OCH RÄCKVIDDS-FÖRSTÄRKNING

Saknar ni, eller har dålig täckning där ni arbetar?

Tack vare vår långa erfarenhet av radiokommunikationssystem har vi samlat på oss ovärderlig kunskap om radiovågutbredning, systemplanering och antennteknik. Kunskap som är applicerbar på i princip samtliga teknologier för trådlös kommunikation.

Vi kan idag tillhandahålla lösningar för att ge högkvalitativ och pålitlig kommunikation på svåråtkomliga platser utomhus såväl som i tunnlar, garage och välisolerade byggnader. Det spelar heller ingen roll om ert behov rör mobil telefoni som GSM, UMTS, LTE eller radio som PMR, DMR och TETRA (RAKEL).

Vi representerar Cobham Wireless (tidigare Axell), som är en av världens mest framstående tillverkare av utrustning för att förbättring och utvidgning av trådlösa system, oavsett teknologi. Faktum är att de flesta mobiloperatörer i Sverige själva använder utrustning från Cobham Wireless när de skall punktförstärka sina nät.

Deras utrustning är så kallat Software Defined, vilket innebär att nästan alla parametrar kan ställas in med mjukvara på distans. Detta minimerar behovet av att byta och modifiera hårdvara och därmed också relaterade kostnader.

Introduktion till täckningsutbyggnad

Allteftersom vi blivit mer och mer beroende av trådlös kommunikation har också kravet på bra täckning ökat hos användarna, oavsett var de befinner sig. Något som i sin tur ökat behovet av täckningsutbyggnad både på landsbygden, under jord och inne i byggnader.

Många moderna byggnader är dessutom välisolerade för att minska energiåtgången, vilket dock får konsekvensen att de även är isolerade mot radiosignaler. Paradoxalt nog sker 80% av mobilsamtalen idag inomhus, vilket gör det lätta att förstå att man ofta måste förstärka täckningen i köpcenter, på arenor och andra offentliga byggnader.

OLIKA EXEMPEL PÅ LÖSNINGAR

Förutom alternativet att dra nya kablar, placera ut en ny basstation och upprätta en ny "riktig" radiomast så finns huvudsakligen tre sätt att utöka räckvidden och/eller förbättra inomhustäckningen i ett nät. Dessa tre är Off-Air repeater, Fibre-DAS och Frequency Translating Repeater.

Off-air repeater

En off-air repeater fångar upp signalen från ursprungskällan, förstärker den och distribuerar ut den igen via sitt eget antennsystem.

off-air-repeater-example

Fibre-DAS (Distributed Antenna System)

Till skillnad från en off-air repeater så är en fibre-DAS direktkopplad till huvudnätet (basstation) med en fiberkabel, från vilken den får in signalen. Därefter förstärks signalen och distribueras ut via sitt antennsystem.

fibre-das-example

FTR - Frequency Translating Repeater (Frekvensöversättande repeater)

En FTR-lösning används främst för att utöka räckvidden utomhus. Här använder man sig av huvudsignalen från basstationen, som förstärks genom en repeater för att sändas med en riktad antenn till en fjärrepeater (mottagare). Där förstärks signalen igen och sänds ut i ett för situationen anpassat antennsystem.

frequency-translating-repeater-example