Preem Raffinaderi i Lysekil

Omfattande TETRA-lösning som ersättning för sitt gamla analoga Motorola-system.

Som ett första steg mot sina framtida mål har Preemraff valt att byta ut sitt tidigare analoga radionät mot ett modernt TETRA-baserat system.

Systemet som vi levererat bygger på Motorola Dimetra IP Compact och omfattar ett flertal siter med full redundans. Det innebär strategiskt utplacerade switchar och basstationer, för att ge fullständig täckning till de 300 terminalerna som normalt används i området.

Eftersom det rör sig om just ett raffinaderi ställs även hårda krav på att utrustningen skall vara ATEX-certifierad, vilket uppfylls tack vare Motorolas EX-godkända serie av TETRA-terminaler. Vi har även utvecklat ett kontrollrum där flera olika kommunikationsplattformar har integrerats med radiosystemet.

Kompletterande hyrradio under driftstoppet

Under 2013 genomförde Preem Raffinaderi Europas största driftsstopp. Det innebär att produktionen stoppades helt under ett antal veckor och underhåll genomfördes över hela anläggningen. Totalt var närmare 2000 underleverantörer involverade under arbetet, vilket tillfälligt ställer enorma krav på kommunikationen.

För att tillgodose kommunikationsbehovet hyrde Preem ytterligare 450 Ex-klassade TETRA-terminaler. Även dessa levererades av Celab och var inställda för att användas i Preem's ordinarie kommunikationssystem.

Ladda hem

Om Preem Raffinaderi

Ett av Skandinaviens största och ett av Europas modernaste raffinaderier, med en kapacitet att raffinera 11,4 miljoner ton råolja och oljekomponenter per år. Raffinaderiet togs i drift 1975 och sysselsätter idag i normalfall ca 600 personer.

De producerar huvudsakligen bensin, diesel, propan, propen, tunga eldningsoljor och bunkerolja. Raffinarderiet består av processområdet med de olika anläggningarna och ytterområden med råolje. och produkthamnar, bergrum och tankområden.

Preem AB som är ägare till raffinaderiet köper in och förser anläggningen med råolja samt marknadsför och säljer alla produkter som främställs.

KÄLLA: www.preem.se