Vasakronan Malmöfastigheter AB

Motorola Linked Capacity Plus tillhandahåller trunkad digital radiokommunikation inom- och utomhus i kvarteret Triangeln i Malmö.

I centrala Malmö förvaltar Vasakronan kvarteret Triangeln, eller Triangelen som lokalbefolkningen säger. Triangeln är inte bara Malmös modernaste köpcentrum, i de fyra byggnaderna finns utöver 150 butiker även kontor, bostäder och hotell om totalt 95 000 m².

Fastigheter av Triangelns storlek ställer hårda krav på tekniken för att kommunikationen ska fungera ordentligt. Inne i byggnadskomplexet störs mottagningen av armatur, elledningar och tjocka betongväggar, så det är inte självklart att komradio eller mobiltelefoner har täckning.

För att väktarna ska kunna arbeta säkert och för att tekniker och hantverkare ska kunna tala med varandra krävs en pålitlig kommunikationsväg. Läs allt om hur det åstadkomms idag under Ladda hem...

Länkar

Ladda hem