Motorola ANC RSM specifications

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för Motorola Active Noise Cancelling monofon

Specifikationsblad om Motorola monofon/kontrollenhet med aktiv bullerdämpning.