Swissphone DE920Ex specifications

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för Swissphone DE920Ex

Specifikationsblad om den ATEX-godkända personsökaren Swissphone DE920Ex.