Västmanlands Länstrafik

En väl beprövad kombination av RAKEL och Celab Operator Platform (Numera Four:C Dispatch). ger effektivare kommunikation, en mindre stressande arbetsmiljö och framför allt förbättrad säkerhet.

Landstinget Västmanland är sedan 2012 regional kollektivtrafikmyndighet och har ansvar för att utveckla och driva kollektivtrafiken i Västmanlands län. Arbetet utförs i samarbete mellan kollektivtrafikförvaltningen och AB Västerås Lokaltrafik, som är helägt av Landstinget Västmanland. Organisationen är också en viktig del i beredskapsorganisationen, framförallt när det gäller evakueringar. Därför är det förstås oerhört viktigt att kommunikationen fungerar som den skall; viktiga samtal och meddelanden ska inte bara gå fram utan också tas emot och behandlas på rätt sätt.

Med tanke på att de drygt 165 bussarna trafikerar länets vägar och gator i princip dygnet runt och att man genomför över nio miljoner resor om året är det en utmaning som inte ska underskattas. Det är, populärt uttryckt, enklare sagt än gjort.

Läs allt om hur man lyckades övervinna utmaningen under Ladda hem till höger...

Ladda hem