Swissphone RE629 specifications

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för Swissphone RE629

Specifikationsblad om den analoga personsökaren Swissphone RE629.