TPL BIRDY TETRA specifications

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för TPL Birdy TETRA

Specifikationsblad om TPL Birdy TETRA, TETRA/GPRS personsökare.